Tool thông báo & đổi hình nền cho tiệm net

Với nhu cầu tiệm net hiện nay ngày cảng tăng cao với nhiều cách quản lý khác nhau. Mà các phần mềm quản lý tiệm net (Gcafe, CSM…) hiện giờ vẫn chưa có khả năng thông báo & thay đổi Wallpaper, phải mở Image ra chỉnh sửa trực tiếp.

Việc chỉnh sửa trực tiếp có rất nhiều bất cập như không có tính trực tiếp (máy con phải reset lại để nhận hình nền mới), không thể tự do đổi hình nền hàng loạt, …vv…

Vậy nên Tool ra đời nhằm mục đích khắc phục những nhược điểm đó để nâng cao khả năng quản lý tiệm net:

Mục đích viết phần mềm gọn nhẹ, không cầu kỳ, không chiếm băng thông, chiếm tài nguyên máy tính, rất thích ứng với mọi cấu hình windows.

Hướng dẫn cài đặt:

  1. Chép Folder Server vào ổ C trên máy chủ, tương tự với Folder Client trên máy con.
  2. Sửa lại IP & Port là IP của Server trong file Setting.ini trên máy chủ, khởi động file Net-Server.exe
  3. Sửa lại IP & Port là IP của Server trong file Client.ini trên máy con, khởi động file Net-Client.exe
  4. Sửa lại đường dẫn hình ảnh, nội dung thông báo trên Server

SUPPORT : WINXP, WIN7, WIN8, WIN10 (WTP)

Link Down: https://drive.google.com/uc?id=0B-Yz…GdmdzdZZFdDRnM

Video Thực Tế:

Tin Liên Quan