Giao thức RTSP hoạt động trên camera an ninh, Camera Seetong hoặc Topsee

I. RTSP Link là gì?
Real Time Streaming Protocol (RTSP) – Giao thức truyền tin thời gian thực là một giao thức điều khiển truyền thông mạng ở tầng ứng dụng được thiết kế để sử dụng trong các hệ thống giải trí và truyền thông để điều khiển máy chủ chứa các dữ liệu truyền tin đa phương tiện (streaming media). Giao thức này được sử dụng để thiết lập và điều khiển các phiên truyền thông giữa các trạm cuối. Các máy khách của các máy chủ truyền thông ban ra các lệnh kiểu VCR, chẳng hạn như chơi, thâu và tạm dừng, để điều khiển thời gian thực của các phương tiện truyền tin trực tuyến từ máy chủ tới máy khách (Video On Demand) hoặc từ máy khách đến máy chủ (Voice Recording).

Theo WIKIPEDIA – Bách khoa toàn thư mở

II. Một số đặc điểm của RTSP
Khả năng đa máy chủ: Khả năng trình bày các luồng phương tiện từ các máy chủ đa phương tiện khác nhau
Khả năng đàm phán: Máy chủ của khách hàng có thể tìm thấy các tính năng cơ bản có được bật hay không
Thân thiện với HTTP: Nó sử dụng các khái niệm HTTP bất cứ khi nào có thể
Dễ phân tích cú pháp: Trình phân tích cú pháp HTML hoặc MIME có thể được sử dụng trong giao thức truyền phát thời gian thực
Khả năng mở rộng: Có thể dễ dàng thêm các tham số hoặc phương thức mới trong giao thức
Tường lửa thân thiện: Cả tường lửa lớp ứng dụng và lớp vận chuyển đều có thể được xử lý dễ dàng bằng các phương tiện giao thức
Kiểm soát máy chủ: Có kiểm soát thích hợp trên máy chủ. Máy chủ không thể truyền phát đến máy khách theo bất kỳ cách nào để máy khách không thể dừng phát trực tuyến.
Phù hợp hơn cho các ứng dụng phương tiện: Độ chính xác ở mức khung và sử dụng dấu thời gian SMPTE để chỉnh sửa kỹ thuật số giúp giao thức phù hợp hơn cho các ứng dụng.
 
III. Link RTSP mẫu từ nhà cung cấp Camera
 1. Dahua, Kbvision, KBONE, Imou RTSP stream (Cameras & NVR, XVR& DVR)
rtsp://<ip>:<port>/cam/realmonitor?channel=<channelNo>&subtype=<typeNo> (NVR, DVR, XVR)
rtsp://<ip>:<port>/cam/realmonitor?channel=<channelNo>&subtype=<typeNo>&unicast=true&proto=Onvif (IPC)

Trong đó cụ thể là:
<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị
<port> – Cổng RTSP (Mặc định 554)
<channelNo> – Kênh video lấy hình ảnh (Bắt đầu từ 1)
<typeNo>  – 0 (luồng chính) hoặc 1 (luồng phụ)
Ví dụ: rtsp://192.168.1.210:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 sẽ phát trực tiếp video luồng phụ 1 từ kênh số 1 .

2. Hikvision, Hilook RTSP Stream (NVR & IPC)
rtsp://<ip>:<port>/Streaming/Channels/<id> (NVR, DVR)
rtsp://<ip>:<port>/Streaming/Unicast/channels/<id> (IPC)
rtsp://<ip>:<port>/cam/realmonitor?channel=1subtype=<typeNo> (C6N)

Trong đó cụ thể là:
<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị
<port> – Cổng RTSP (Mặc định 554)
<id> – Kênh phát trực tiếp (101 – Kênh 1 luồng chính, 202 – Kênh 2 luồng phụ, …)
<typeNo> – 0 (luồng chính) hoặc 1 (luồng phụ)

Ví dụ: rtsp://192.168.1.210:554/Streaming/Channels/301 sẽ phát trực tiếp video luồng chính kênh số 3.

3. EZVIZ RTSP Stream (IPC)
rtsp://admin:<device verification code>@<device IP address on the LAN>:554/H.264

4. Uniview RTSP Stream (NVR & IPC)
rtsp://<ip>:<port>/unicast/c<channel number>/s<stream type>/live

Trong đó cụ thể là:
<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị
<port> – Cổng RTSP (Mặc định 554)
<channel number> – Kênh video lấy hình ảnh (Bắt đầu từ 1)
<stream type>: – 0 (luồng chính) hoặc 1 (luồng phụ)

Ví dụ: rtsp://admin:12345scw@192.168.1.210/unicast/c2/s2/live  sẽ phát trực tiếp luồng phụ kênh số 2.

5. Axis RTSP Stream
rtsp://<ip>/axis-media/media.amp

Trong đó cụ thể là:
<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị
Ví dụ:  rtsp://192.168.1.210/axis-media/media.amp

6. ACTI RTSP Stream
rtsp://<ip>/

Trong đó cụ thể là:
<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng phần mềm Onvif Device Manager để trích xuất link RTSP từ thiết bị một cách chính xác.
Ví dụ: rtsp://192.168.1.99/

7. Honeywell, Questek, J-Tech, Nichietsu RTSP Stream
Honeywell, Questek, J-Tech, Nichietsu sử dụng các nhà sản xuất phần mềm và phần cứng khác nhau tùy thuộc vào năm, dòng, v.v. Chúng tôi khuyên bạn nên thử một số RTSP URL Hikvision và Dahua để xem chúng có hoạt động hay không.

Hoặc sử dụng phần mềm Onvif Device Manager để trích xuất link RTSP từ thiết bị.
 
8. Avigilon RTSP Stream
http://<username>:<password>@<generated RTSP Stream URI>/

Trong đó cụ thể là:
<generated RTSP Stream URI> : Các luồng RTSP Avigilon được tạo trong giao diện người dùng web của Camera.

9. Samsung / Hanwha Techwin Camera RTSP Stream
rtsp://<ip>:<port>/profile<stream type>/media.smp

Trong đó cụ thể là:
<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị
<port> – Cổng RTSP (Mặc định 554)
<stream type> – 1 (luồng chính) hoặc 2 (luồng phụ)

Ví dụ: rtsp://192.168.1.210:554/profile1/media.smp sẽ phát trực tiếp luồng chính từ Camera với ip: 192.168.1.210
 
10. Samsung / Hanwha Techwin NVR RTSP Stream
rtsp://<ip>:<port>/LiveChannel/0/media.smp

Trong đó cụ thể là:
<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị
<port> – Cổng RTSP (Mặc định 554)
Lưu ý: LiveChannel/0/ “0” là số thứ tự kênh và bắt đầu từ 0.

Ví dụ: rtsp://192.168.1.210:554/LiveChannel/0/media.smp sẽ phát trực tiếp kênh số 1 của đầu ghi hình

11. Swann camera RTSP Stream
rtsp://<ip>:<port>/ch01/<stream type>

Trong đó cụ thể là:
<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị
<port> – Cổng RTSP (Mặc định 554)
<stream type> – 0 (luồng chính) hoặc 1 (luồng phụ)

Lưu ý: Swann sử dụng nhiều dòng phần cứng và phần mềm khác nhau và các dòng RTSP. Bạn có thể phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật cho model cụ thể. Đôi khi họ sử dụng các API Hikvision.

12. Arecont Vision RTSP Stream
rtsp://<ip-addr>/h264.sdp

Trong đó cụ thể là:
<ip-addr> – Địa chỉ IP của thiết bị

Ví dụ: rtsp://192.168.1.210/h264.sdp sẽ phát trực tiếp từ Camera có địa chỉ ip: 192.168.1.210

13. Pelco RTSP stream
rtsp://<ip address>/stream1

Trong đó cụ thể là:
<ip address> – Địa chỉ IP của thiết bị

Ví dụ: rtsp://192.168.1.210/stream1 sẽ phát trực tiếp từ Camera có địa chỉ ip: 192.168.1.210

14. Lorex RTSP stream
Lorex sử dụng các nhà sản xuất phần mềm và phần cứng khác nhau tùy thuộc vào năm, dòng, v.v. Chúng tôi khuyên bạn nên thử một số URL của Dahua và Hikvision để xem chúng có hoạt động hay không
Một số thiết bị Lorex, đặc biệt là dòng chạy bằng pin, được thiết kế chủ yếu để hoạt động độc quyền trên thiết bị Lorex, có thể RTSP hoặc chức năng Onvif có thể đã bị tắt.

15. Yoosee, Siepem RTSP stream
rtsp://<ip address>:<port>/onvif<stream type>

Trong đó cụ thể là:
<ip> – Địa chỉ IP của thiết bị
<port> – Cổng RTSP (Mặc định 554 howjc 5554)
<stream type> – 1 (luồng chính) hoặc 2 (luồng phụ)

Ví dụ: rtsp://192.168.1.210/onvif1 sẽ phát trực tiếp luồng chính từ Camera có địa chỉ ip: 192.168.1.210

16. Camera Topsee, Seetong, Siepem RTSP stream
Mạng nội bộ:
rtsp://192.168.100.9/mpeg4?username=admin&password=e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e

Lớp mạng ở ngoài thêm 554
rtsp://192.168.100.9:554/mpeg4?username=admin&password=e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e

17. Camera Uvision

Mạng nội bộ:

Luồng chính:rtsp://IP/media/video1

Luồng Phụ:rtsp://IP/media/video2

IV. Lưu ý sử dụng
Một số nhà cung cấp sản phẩm có thể sử dụng phần mềm và phần cứng khác nhau tùy thuộc vào năm, dòng, v.v. Vì vậy nếu bạn không sử dụng được các link RTSP mẫu như trên, có thể lấy link trực tiếp từ thiết bị bằng cách sử dụng phần mềm Onvif Device Manager.

Chi tiết về phần mềm VLC Media Player

Tin Liên Quan