Hướng dẫn cài đặt lại Wifi AP HQ53 Bằng Phần mềm Breed Web

Bước 1 với các thao tác như sau:

  • Giữ nút RST rồi cắm nguồn điện vào và vẫn giữ nút RST cho đến khi đền RUN nháy nháy.
  • Đặt ip Tĩnh cho máy tính của bạn về giải: 192.168.1.12
  • Vào trình duyệt Website đăng nhập vào ip: 192.168.1.1 như hình ảnh.
  • Tải phần mềm: GECOOS_AP9344

Hình ảnh này bấm vào dòng thứ 2

 

Hình ảnh này CHỌN TẬP dòng thứ 2

 

Tin Liên Quan