Hướng Dẫn Cấu Hình NAT Port – Port Forwarding Theo dải ip nội bộ

Nat Port hay Port Forwading là hình thức mở port cho các ứng dụng trong mạng nội bộ để có thể được quản lý, giám sát hay vận hành từ xa, ra môi trường Internet bên ngoài.

Để cấu hình NAT port cần phải xác định được địa chỉ đích, port gốc (ogrignal port hay thông thường là to-port) và port biên dịch (translate port hay dest port), xác định cổng In.interface (interface ngõ vào) hay địa chỉ In.address (thường là địa chỉ WAN).

Cấu hình NAT trong Router Mikrotik click vào IP -> Firewall -> NAT  chọn vào Add New,

Cấu hình các thông số sau:

Lưu ý: Có thể tùy chọn nhập địa chỉ IP WAN (nếu có) để thay cho lựa chọn In.Interface

Tin Liên Quan