KBVISION – Firmware IPC Series N, N2, N3, PTZ, TiF, Ai, FullColor

Tổng hợp Firmware dành cho Camera IP của Kbvision. Danh sách các Firmware được phân chia theo từng dòng riêng biệt như: N, N2, N3, PTZ, TiF, Ai, FullColor.
Lưu ý: Đây chỉ là Firmware tham khảo.

I. IPC Series TiF

1. Dùng chung cho TiF – 2MP, 4MP, 5MP

Các thiết bị tương thích: KX-CAi2003N-TiF-A, KX-CAi2004N-TiF-A, KX-CAi4003N-TiF-A, KX-CAi4004N-TiF-A, KX-CAi5003N-TiF-A, KX-CAi5004N-TiF-A

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 08.07.2021 V2.820.100Z001.0.T – Cập nhật chức năng: phát hiện khuôn mặt, khẩu trang
– Tên miền miễn phí kbvision.tv
Tải về

2. Dùng chung cho TiF – 8MP

Các thiết bị tương thích: KX-CAi8003N-TiF-A, KX-CAi8004N-TiF-A

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 24.05.2021 V2.800.100Z000.0.R – Cập nhật chức năng: phát hiện khuôn mặt, khẩu trang
– Tên miền miễn phí kbvision.tv
Tải về

II. IPC Series Ai

1. Dùng chung cho CAi – 4MP

Các thiết bị tương thích: KX-CAi4204N-B, KX-CAi4203N-B, KX-CAi4205MN

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 24.11.2020 V2.800.0000000.21.R – Cập nhật bảo mật (No) Tải về
2 18.01.2021 V2.800.100Z006.0.T – Hỗ trợ Phát hiện khuôn mặt (No) Tải về

2. Dùng chung cho DAi – 2MP, 5MP

Các thiết bị tương thích: KX-DAi2204N, KX-DAi2204N-EB, KX-DAi2203N, KX-DAi2203N-EB, KX-DAi2205MN-EB, KX-DAi5004MN-EB, KX-DAi5005MN-EB

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 14.11.2020 V2.820.0000000.0.R – Cập nhật bảo mật (No) Tải về
2 03.04.2021 V2.820.0000000.2.R – Hỗ trợ SMD, Phát hiện khuôn mặt (No) Tải về

III. IPC Series FullColor

1. Dùng chung cho tất cả dòng FullColor N3 – 2MP, 4MP

Các thiết bị tương thích: KX-CF2001N3-A, KX-CF2002N3-A, KX-CF2003N3-B, KX-CF4001N3-A, KX-CF4002N3-A, KX-CF4003N3-B

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 14.10.2020 V2.800.0000000.24.R – Cập nhật bảo mật (No) Tải về
2 29.05.2020 V2.800.100Z000.0.R – Tên miền kbvision.tv Tải về
3 20.07.2020 V2.800.100Z002.0.R – Tên miền kbvision.tv
– Cập nhật bảo mật
Tải về

2. Dùng chung cho tất cả dòng FullColor N2 – 2MP (Chưa có FW)

Các thiết bị tương thích: KX-AF2111N2, KX-AF2112N2

IV. IPC Series PTZ (Speedome)

1. KX-C2007ePN2, KX-C2008ePN2

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 28.07.2021 V2.810.100Z001.0.R – Tên miền Kbvision.tv Tải về
2 17.12.2021 V2.813.100Z000.0.R – Tên miền Kbvision.tv
– Fix lỗi Pattern ngáo ngơ
Tải về

2. KX-C2007IRPN2, KX-C2007sPN2

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 03.02.2021 V2.810.0000000.13.R – Cập nhật bảo mật (No) Tải về
2 26.05.2021 V2.810.100Z000.0.R – Tên miền Kbvision.tv Tải về

3. KX-2007PN, KX-2007sPN, KX-2007IRPN

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 19.07.2019 V2.640.100Z001.0.R – Tên miền Kbvision.tv Tải về

4. KX-2008ePN, KX-2007ePN

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 07.09.2019 V2.623.100Z000.0.T – Tên miền Kbvision.tv Tải về
2 18.06.2020 V2.800.100Z000.0.T – Cập nhật bảo mật (No) Tải về

5. KX-2008PN, KX-2308PN

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 20.06.2019 V2.623.100Z001.0.T – Tên miền Kbvision.tv Tải về
2 19.12.2019 V2.800.100Z000.0.T – LGKB, Cập nhật bảo mật Tải về

6. KX-2306PN

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 03.02.2021 V2.810.0000000.13.R – Cập nhật bảo mât (No) Tải về

V. IPC Series AN3

1. KX-2011AN3, KX-2012AN3, KX-C2012AN3

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 18.10.2019 V2.680.100Z001.0.R -LGKB, Không hỗ trợ tên miền kbvision.tv Tải về

2. KX-4011AN3, KX-4012AN3, KX-C4012AN3

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 20.07.2020 V2.800.100Z002.0.R – Tên miền kbvision.tv Tải về

VI. IPC Series SN3

Dùng chung cho SN3 như: KX-2011SN3, KX-2012SN3, KX-4011SN3, KX-4012SN3, KX-C2011SN3, KX-C2012SN3, KX-C4011SN3, KX-C4012SN3

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 29.05.2020 V2.800.100Z000.0.R – Tên miền kbvision.tv Tải về
2 20.07.2020 V2.800.100Z002.0.R – Tên miền kbvision.tv Tải về

VII. IPC Series TN3

Dùng chung cho TN3 như: KX-2011TN3, KX-2012TN3, KX-A2011TN3, KX-A2012TN3

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 11.04.2020 V2.800.101N002.0.R – Tên miền kbvision.tv Tải về

VIII. IPC Series N3

Dùng chung cho N3 như: KX-C2003N3-B, KX-C4003N3-B (3.8mm & 6mm)

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 02.01.2019 V2.622.100Z000.0.T – Cập nhật bảo mật (?) Tải về
2 08.07.2021 V2.820.100Z001.0.R – Cập nhật bảo mật (?) Tải về

IX. IPC Series N2

1. Fisheye KX-E0505FN2 (360 độ)

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ tên miền miễn phí Kbvision.tv

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 12.06.2020 V2.800.100Z000.0.R -LGKB , không hỗ trợ tên miền kbvision.tv Tải về
2 24.11.2020 V2.800.0000000.21.R – Cập nhật bảo mật (No) Tải về

2. Dùng cho: KX-2003N2, KX-4003N2

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 16.01.2019 V2.622.100Z000.0.T – Hỗ trợ tên miền kbvision.tv Tải về

3. Dùng cho: KX-2005N2 (ống kính motorize chỉnh tay)

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ tên miền miễn phí Kbvision.tv

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 02.12.2019 V2.800.100Z000.0.R -LGKB , không hỗ trợ tên miền kbvision.tv Tải về

4. Dùng cho: KX-2011N2, KX-2012N2, KX-2001N2, KX-2002N2, KX-3001N2, KX-3002N2, KX-3011N2, KX-3012N2

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ tên miền miễn phí Kbvision.tv

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 09.07.2019 V2.680.100Z000.0.R -LGKB , không hỗ trợ tên miền kbvision.tv Tải về

5. Dùng cho: KX-A2111N2, KX-A2112N2

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ tên miền miễn phí Kbvision.tv

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 19.06.2020 V2.680.100Z001.0.R -LGKB , không hỗ trợ tên miền kbvision.tv Tải về

6. Dùng cho: KX-A3111N2, KX-A3112N2

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 25.08.2020 V2.680.100Z001.0.R – Cập nhật bảo mật Tải về
2 28.07.2021 V2.800.100Z001.0.R – Hỗ trợ tên miền kbvision.tv Tải về

7. Dùng cho: KX-A4111N2, KX-A4112N2

Lưu ý quan trọng: Model này có 2 dòng được phân biệt bằng cách xem main board trên thiết bị. Nếu main đen là dòng cũ, main xanh là dòng mới. Cần nâng cấp Firmware đúng với dòng, nâng cấp sai sẽ dẫn đến hỏng thiết bị.

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ tên miền miễn phí Kbvision.tv

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 29.05.2020 V2.800.100Z000.0.R.200529 – MAIN XANH (MỚI) – Cập nhật bảo mật Tải về
2 07.01.2021 V2.820.0000000.27.R – MAIN XANH (MỚI) – Cập nhật bảo mật (No)
– Hỗ trợ H265 luồng phụ
Tải về
3 30.04.2020 V2.800.100Z002.0.R – MAIN ĐEN (CŨ) – LGKB Cập nhật bảo mật
-Hỗ trợ tên miền kbvision.tv
Tải về
4 30.04.2020 V2.800.0000015.0.R – MAIN ĐEN (CŨ) – Cập nhật (No)
– Hỗ trợ luồng phụ substream ổn định hơn
Tải về

8. Dùng cho: KX-K2011N2, KX-K2012N2 (Bộ KIT)

Lưu ý: Đây là sản phẩm bán kèm trên bộ KIT IP của KBVISION

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 14.01.2020 V2.115.0.3.R – Cập nhật add từ xa qua tên miền Onvif
– Hỗ trợ tên miền Kbvision.tv
Tải về

X. IPC Series N (cũ)

1. Fisheye KX-E0505FN (360 độ)

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ tên miền miễn phí Kbvision.tv

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 02.12.2019 V2.800.100Z003.0.R – Cập nhật bảo mật (No) Tải về

2. Dùng cho: KX-2003AN, KX-2004AN

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ tên miền miễn phí Kbvision.tv

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 06.03.2017 V2.460.0000.7.R – Fix nhảy IP Tải về

3. Dùng cho iAN, iN, IMN (2MP, 4MP, 8MP) như: KX-2003iAN, KX-2004iAN, KX-8002iN, KX-8005iN, KX-8004iMN, KX-8005iMN, KX-D8002iN, KX-D8005iN, KX-D8004iMN, KX-D8005iMN

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 17.09.2018 V2.622.100Z000.0.T – Hỗ trợ tên miền Kbvision.tv Tải về

4. Dùng cho: KX-2003N, KX-2004N

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 15.01.2018 V2.622.000000B.0.R – Cập nhật bảo mật (KB)
– Hỗ trợ tên miền quickddns.com
Tải về

5. Dùng cho: KX-1011N, KX-1012N, KX-1001N, KX-1002N, KX-2001N, KX-2002N, KX-2011N, KX-2012N

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 03.08.2017 V2.420.0000.27.R – Hỗ trợ tên miền quickddns.com Tải về

6. Dùng cho: KX-3011N, KX-3012N, KX-3001N, KX-3002N

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 27.12.2016 V2.420.0000.20.R – Hỗ trợ tên miền quickddns.com Tải về

7. Dùng cho: KX-4011N, KX-4012N, KX-4001N, KX-4002N

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 20.06.2017 V2.620.0000.0.R – Hỗ trợ tên miền quickddns.com Tải về

8. Firmware hỗ trợ tên miền kbvision.tv dành cho: KX-2001N, KX-2002N, KX-2011N, KX-2012N, KX-3011N, KX-3012N, KX-3001N, KX-3002N, KX-2003N, KX-2004N

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 13.06.2017 V2.420.0001.20.R – Hỗ trợ tên miền Kbvision.tv Tải về

9. Dùng cho: KX-H10WN, KX-H10PWN, KX-H20WN, KX-H20PWN

Dòng sản phẩm này không hỗ trợ giao diện Web-GUI

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 11.06.2018 V2.421.100Z000.0.T – Cập nhật bảo mật Tải về
2 25.07.2018 V2.421.0000000.11.R – Cập nhật bảo mật Tải về

10. Dùng cho: KX-H13WN, KX-H13PWN, KX-H30WN, KX-H30PWN, KX-1301WN, KX-1302WN, KX-3001WN, KX-3002WN

Dòng sản phẩm này có hỗ trợ giao diện Web-GUI

STT NGÀY PHIÊN BẢN GHI CHÚ TẢI VỀ
1 28.07.2017 V2.400.0000.15.R – Hỗ trợ tên miền Kbvision.tv Tải về
2 20.10.2017 V2.460.0001.16.R – Hỗ trợ tên miền Kbvision.tv
– Fix giật hình
Tải về

Lưu ý: Nâng cấp đúng Firmware cho đúng model thiết bị. Nâng cấp sai có thể dẫn đến chết Camera.

Tin Liên Quan