Quản lý video mạng qua giao thức ONVIF bằng phần mềm ONVIF Device Manager

ONVIF Device Manager là ứng dụng nguồn mở giúp bạn quản lý các video mạng qua giao thức ONVIF. Ứng dụng cung cấp toàn bộ công cụ thiết yếu để quản lý các thiết bị và thực hiện các tác vụ xử lý chuyên nghiệp như phân tích video, phát video trực tiếp hay ghi hình video.

ONVIF Device Manager hoạt động dựa trên một cấu trúc phức tạp, lấy thư viện Onvifdm làm nhân cấu trúc, và là ứng dụng khách của giao thức ONVIF, giúp bạn giành toàn quyền kiểm soát các thiết bị phát video. Ngoài ra, ONVIF Device Manager còn sở hữu một tính năng nổi bật khác, liên quan đến firmware: ứng dụng thường được sử dụng để nâng cấp các thiết bị hay khôi phục các cài đặt gốc về firmware trước đó.

Các tính năng chính của ONVIF Device Manager:

– Quản lý video mạng qua giao thức ONVIF.

– Quản lý thiết bị phát video.

– Nâng cấp firmware.

– Khôi phục cài đặt gốc của thiết bị.

– Phân tích video.

– Cấu hình sự kiện và siêu dữ liệu.

– Kiểm soát camera PTZ.

– Cấu hình trình mã hóa dữ liệu.

– Lấy đường dẫn liên kết RTSP nhanh chóng.

 

 

Tin Liên Quan