Đầu SC kết nối quang

GIÁ BÁN: 18.000 VNĐ (Chưa bao gồm VAT) 15.000 VNĐ (Chưa bao gồm VAT)

    - +