Huawei GPON OLT-class C + 10G XFP 20KM

GIÁ BÁN: 1.700.000 VNĐ (Chưa bao gồm VAT)

    10 Gigabit XFP XGPON-OLT-N1 LTH7222-PC + 10G XFP 20KM

    - +