Máy tính mini, modem pc chịu tải 500 – 1000k thiết bị

GIÁ BÁN: Liên hệ: 0978671166

  Cấu hình Modem Công Nghiệp – Router OS:
  – Main: intel Laptop
  – Cpu: Intel D525
  – DDRam3: 1G/DDR3
  – Ổ cứng: Không
  – Card: Intel PCI-E 1000M/4*82583V
  – Power supply:
  – Kích thước: Nhỏ ngọn

  - +

  Cấu hình Modem Công Nghiệp – Router OS:
  – Main: intel Laptop
  – Cpu: Intel D525
  – DDRam3: 1G/DDR3
  – Ổ cứng: Không
  – Card: Intel PCI-E 1000M/4*82583V
  – Power supply:
  – Kích thước: Nhỏ ngọn