Modem Công nghiệp D510

GIÁ BÁN: Liên hệ: 0978671166

  • Cấu hình thiết bị: D510, Ram1gDDR3, SSD4G,4 PICE
  • Phần mềm hỗ trợ: Pfsense, Mikrotik, Ipcop, m0n0wall, XRouter.
- +