Network Server Main B75, CPU G2130, Ram 4G/DDR3, SSD 8G, 6 Lan 1G, 2 Cổng 10G

GIÁ BÁN: Liên hệ: 0978671166

  Network Server

  Main B75,

  CPU G2130,

  Ram 4G/DDR3,

  SSD 8G,

  6 Lan 1G,

  2 Cổng 10G

  - +

  Network Server Main B75, CPU G2130, Ram 4G/DDR3, SSD 8G, 6 Lan 1G, 2 Cổng 10G

  Thiết bị cân tải được 1.000 thiết bị