Windows Server 2019 VM tự khởi động mà không cần đăng nhập

Xin chào các chuyên gia,

Thiết lập:
– Windows Server 2019 Std. UptoDate
– VMware Workstation Pro phiên bản hiện tại

HƯỚNG DẪN CỦA TÔI:
Sau khi máy chủ khởi động, máy ảo sẽ tự động khởi động mà không cần đăng nhập của người dùng/quản trị viên. Các lệnh đã biết, ví dụ chạy hàng loạt với “Quản trị viên” trong “Công cụ lập kế hoạch tác vụ”:

 

PATH "%PROGRAMFILES%\VMware\VMware Workstation\"
START vmware.exe -x "G:\VMware\Nextcloud\Nextcloud.vmx"
START vmware.exe -x "G:\VMware\PiHole\PiHole.vmx"
START vmware.exe -x "G:\VMware\TimeCapsule\TimeCapsule.vmx"
START vmware.exe -x "G:\VMware\UniFiController\UniFiController.vmx"

hoặc…

Start “C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Workstation\vmrun.exe” -T ws start D:\VM-Machines\meineMaschine.vmx

 

Rồi lưu lại dưới dạng file.cmd

  • Vào Run ngõ “shell:startup”
  • Copy file.cmd vào trong thư mục là đã hoàn thành.

Tin Liên Quan