Thỏa thuận sử dụng phần mềm Gftth Việt Nam

Bạn có thể cài đặt và sử dụng nhiều phần mềm khác nhau (sau đây gọi là "Phần mềm GFTTH VIET NAM") được phát triển bởi Công ty CPĐTTM GFTTH Việt Nam (sau đây gọi là GFTTH VIỆT NAM),

nhưng trước khi cài đặt và sử dụng, vui lòng đảm bảo đọc và hiểu kỹ tài liệu này Tất cả các quyền và hạn chế được quy định trong "Thỏa thuận cấp phép phần mềm GFTTH VIET NAM" (sau đây gọi là "Thỏa thuận"). Trừ khi bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này, vui lòng không cài đặt và sử dụng nó. Khi bạn cài đặt và sử dụng các sản phẩm phần mềm GFTTH VIET NAM, điều đó sẽ được coi là bạn chấp nhận Thỏa thuận này, điều đó có nghĩa là bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, vui lòng xóa phần mềm GFTTH VIET NAM.

"Thỏa thuận" này là thỏa thuận pháp lý giữa người dùng và Công ty CPĐTTM GFTTH VIỆT NAM liên quan đến việc người dùng tải xuống, cài đặt, sử dụng và sao chép phần mềm GFTTH VIET NAM.

 1. Phần mềm GFTTH VIET NAM được bảo vệ bởi luật bản quyền, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các hiệp ước bản quyền quốc tế cũng như các luật và hiệp ước sở hữu trí tuệ khác, đồng thời tất cả các quyền sở hữu trí tuệ của nó đều thuộc sở hữu của Công ty GFTTH VIET NAM.
 2. Các sản phẩm phần mềm GFTTH VIET NAM (bao gồm nhưng không giới hạn ở các biểu tượng, đồ họa, hình ảnh, biểu đồ, màu sắc, thiết kế giao diện, khung bố cục, dữ liệu liên quan và các chương trình bổ sung cũng như các tài liệu in ấn hoặc tài liệu điện tử có trong sản phẩm phần mềm GFTTH VIET NAM thuộc về GFTTH VIỆT NAM). Thuộc sở hữu của Công ty CPĐTTM GFTTH VIỆT NAM.
 3. Người dùng không được phép đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược hoặc tháo rời các sản phẩm phần mềm GFTTH VIET NAM. Người vi phạm sẽ bị coi là vi phạm và phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả bất lợi phát sinh.
 4. Sản phẩm phần mềm GFTTH VIET NAM là phần mềm chia sẻ, người dùng có thể tải xuống và cài đặt miễn phí nhưng phải được đăng ký hợp pháp trước khi sử dụng (phiên bản miễn phí cũng yêu cầu đăng ký). Việc bán, sao chép và phân phối thương mại phải được sự ủy quyền và cấp phép của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Gftth Việt Nam.
 5. Phần mềm GFTTH VIET NAM là hệ điều hành chuyên nghiệp dựa trên cấu trúc Linux và yêu cầu cài đặt cơ bản. Vui lòng sao lưu và truyền dữ liệu trên các thiết bị lưu trữ có liên quan (đĩa điện tử/ổ cứng thể rắn/đĩa cứng) trước khi cài đặt. Không chính xác do cài đặt phần mềm GFTTH VIET NAM, GFTTH VIỆT NAM không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với dữ liệu người dùng.
 6. GFTTH VIỆT NAM cung cấp hỗ trợ sản phẩm cho các sản phẩm phần mềm GFTTH VIET NAM.
 7. Công ty cổ phần đầu tư thương mại Gftth Việt Nam có quyền cung cấp cho người dùng các phiên bản phần mềm GFTTH VIET NAM được sửa đổi và nâng cấp.
 8. Phần mềm GFTTH VIET NAM đã được thử nghiệm chi tiết nhưng không thể đảm bảo tương thích hoàn toàn với tất cả các hệ thống phần cứng. Người dùng được yêu cầu cài đặt các sản phẩm phần mềm GFTTH VIET NAM trên phần cứng do Công ty cổ phần đầu tư thương mại Gftth Việt Nam khuyên dùng.
 9. Vì các sản phẩm phần mềm GFTTH VIET NAM có thể được tải xuống và phổ biến qua Internet và các kênh khác, GFTTH VIET NAM sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sản phẩm phần mềm GFTTH VIET NAM được tải xuống từ các trang không được Công ty cổ phần đầu tư thương mại Gftth Việt Nam chỉ định và các sản phẩm phần mềm GFTTH VIET NAM thu được từ các phương tiện truyền thông không do Công ty cổ phần đầu tư thương mại Gftth Việt Nam phát hành. công ty không thể đảm bảo tính hiệu quả của phần mềm và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra.
 10. Phần mềm GFTTH VIET NAM là phần mềm chức năng dành cho thiết bị mạng. Phần mềm iPTV tương tác có chức năng thu thập, xuất bản và truyền tải các chương trình video. Nội dung của nó lấy từ Internet hoặc do người dùng tạo ra. Công ty cổ phần đầu tư thương mại Gftth Việt Nam không chịu trách nhiệm về việc nguồn chương trình có vi phạm liên quan hay không pháp luật và các quy định.
 11. Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho người dùng của mình, nhưng phần mềm GFTTH VIET NAM vẫn có thể có những khiếm khuyết chưa xác định. Với tư cách là người dùng, bạn phải chịu mọi trách nhiệm về những rủi ro đã biết hoặc chưa biết do sử dụng phần mềm GFTTH VIET NAM gây ra, nhưng chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến và cập nhật phần mềm của chúng tôi.
 12. Công ty CPĐTTM GFTTH VIỆT NAM chịu trách nhiệm giải thích thỏa thuận này.
CÔNG TY CPĐTTM GFTTH VIỆT NAM