Thỏa thuận về quyền riêng tư của người dùng Gftth Việt Nam

Thời gian: 25-12-2018 Nguồn: Gftth Việt Nam

Thỏa thuận về quyền riêng tư của người dùng Gftth Việt Nam

GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến sử dụng Công ty CP ĐTTM GFTTH Việt Nam (sau đây gọi là: GFTTH VIỆT NAM) để phát triển các dự án CCTV - CNTT và các phần mềm khác nhau!

Chúng tôi coi trọng quyền bảo mật và quyền riêng tư của các dự án và người dùng. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể quản lý và giám sát thiết bị và sử dụng thông tin liên quan cập nhật hệ thống. Chúng tôi hy vọng rằng Chính sách quyền riêng tư này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hệ thống của CCTV - CNTT và Phần mềm mạng Gftth Việt Nam (sau đây gọi là "GFTTHVN"). Chúng tôi cố gắng trình bày các phương án giải pháp, kỹ thuật và phần mềm quản lý hệ thống liên quan trong Chính sách quyền riêng tư này một cách chính xác nhất có thể và cung cấp các giải thích thêm để bạn hiểu rõ hơn. Việc bạn sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn đồng ý với việc chúng tôi có thể thu thập thông tin và quản lý cập nhật hệ thống qua không gian mạng, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin liên quan của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất nào về Chính sách quyền riêng tư này hoặc các vấn đề liên quan, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

I. Thu thập thông tin

Dữ liệu chúng tôi thu thập phụ thuộc vào sự tương tác của bạn với chúng tôi. Khi chúng tôi cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin sau về bạn. Nếu bạn không cung cấp thông tin liên quan, bạn có thể không được hưởng một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp hoặc bạn có thể không đạt được hiệu quả của các dịch vụ liên quan. Thông tin người dùng mà chúng tôi thường có thể thu thập bao gồm: tên người dùng, địa chỉ người dùng, tên liên hệ, số liên lạc, địa chỉ IP, thông tin thiết bị, v.v. Gftth Việt Nam có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để nhận và thu thập thông tin liên quan của bạn.

Những cách này có thể bao gồm:

1.1 Đơn xin cấp phép sản phẩm

Khi bạn đăng ký ủy quyền sản phẩm, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin sau: tên người dùng, địa chỉ người dùng, tên liên hệ, số liên lạc, Zalo, email và các thông tin khác.

1.2 Hỗ trợ dịch vụ khách hàng

Thông tin người dùng liên quan mà bạn cần cung cấp cho chúng tôi khi bạn gọi cho chúng tôi, sử dụng các công cụ nhắn tin tức thời trực tuyến hoặc gửi email cho chúng tôi để yêu cầu trợ giúp kỹ thuật về sản phẩm hoặc tìm hiểu về sản phẩm của chúng tôi.

II. Phạm vi sử dụng

2.1 Đăng ký sản phẩm

Thông tin bạn cung cấp khi đăng ký sẽ được sử dụng để tạo đăng ký thiết bị của bạn và cũng sẽ hỗ trợ cung cấp hỗ trợ cho bạn khi bạn liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin này để thông báo cho bạn về mọi nâng cấp, sản phẩm mới, khuyến mãi hoặc thông tin khác mà bạn có thể quan tâm.

2.2 Công dụng của sản phẩm

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập trong quá trình sử dụng sản phẩm để: thường xuyên xác minh quyền sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, xác nhận xem bạn có đang sử dụng phiên bản cũ hơn của sản phẩm/chức năng trước khi gửi cho bạn thông báo về các nâng cấp sản phẩm/tính năng mới hay không hữu ích cho bạn khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi và nhận thông tin sản phẩm nội bộ mà bạn yêu cầu từ Gftth Việt Nam.

III. Chia sẻ thông tin với bên thứ ba

Nếu không, Gftth Việt Nam sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin người dùng nào với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Gftth Việt Nam sẽ sử dụng thông tin của bạn tuân thủ nghiêm ngặt các luật và quy định có liên quan cũng như nội dung được nêu trong chính sách bảo mật này. Trừ khi bạn có giấy ủy quyền do Gftth Việt Nam chính thức cấp, nhân viên của Gftth Việt Nam sẽ không trực tiếp hỏi bạn những thông tin khác không liên quan đến yêu cầu đăng ký sản phẩm. Trong tình huống như vậy, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Gftth Việt Nam.

IV. Tiết lộ theo luật định

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, nhưng khi chúng tôi có lý do để tin rằng chỉ tiết lộ thông tin người dùng mới có thể tuân thủ các thủ tục tư pháp, lệnh của tòa án hoặc các thủ tục pháp lý khác hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của Gftth Việt Nam, người dùng hoặc bên thứ ba. Khi nào, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin người dùng.

V. Cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng cookie để tương quan thông tin đặt hàng trực tuyến cho các giao dịch mua hàng mà bạn thực hiện khi tự động truy cập và sử dụng các chức năng nhập dữ liệu trên trang web của chúng tôi hoặc khi tùy chỉnh các chương trình khuyến mãi hoặc chiến dịch tiếp thị. Ngoài ra, chúng tôi có thể theo dõi việc sử dụng trang web của mình thông qua cookie để xác định tính năng nào hữu ích hoặc phổ biến và tính năng nào không giúp chúng tôi cải thiện và cập nhật dịch vụ của mình một cách hiệu quả. Hầu hết các trình duyệt web sẽ cảnh báo bạn về việc sử dụng cookie hoặc từ chối hoàn toàn chấp nhận cookie. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, nếu bạn tắt cookie, bạn sẽ không thể sử dụng các tính năng tương tác của trang web này.

VI. Bảo vệ an ninh thông tin của bạn và các biện pháp

1. Chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba ít nhất có thể để giảm rò rỉ quyền riêng tư của bạn và chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng có hệ thống bảo mật đáng tin cậy để bảo vệ dữ liệu người dùng.

2. Khi bạn sử dụng các sản phẩm Gftth Việt Nam, chúng tôi mã hóa và truyền tải tất cả thông tin truy cập của bạn để đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy của thông tin đó. Tất cả thông tin liên lạc trên trang web chính thức của Gftth Việt Nam đều được truyền bằng mã hóa HTTPS và mật khẩu người dùng được mã hóa một chiều. Không ai, kể cả nhân viên của Gftth Việt Nam, có thể biết mật khẩu người dùng. Tuy nhiên, hãy hiểu rằng do những hạn chế về kỹ thuật và nhiều phương tiện độc hại có thể xảy ra, trong ngành Internet, ngay cả khi chúng tôi cố gắng hết sức để tăng cường các biện pháp bảo mật, không thể luôn đảm bảo bảo mật thông tin 100%. Bạn cần hiểu rằng hệ thống và mạng liên lạc mà bạn sử dụng để truy cập dịch vụ của chúng tôi có thể gặp sự cố do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

3. Bạn nên chú ý đến việc bảo mật thông tin người dùng của mình. Ví dụ: không chia sẻ tài khoản hoặc tiết lộ mật khẩu cá nhân của bạn, v.v.

VII. Lọc và xóa thông tin có hại

Gftth.com cấm người dùng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ để đăng tải bất kỳ thông tin có hại nào, bao gồm:

(1) Vi phạm các nguyên tắc cơ bản do Hiến pháp Việt Nam quy định;

(2) Gây nguy hại đến an ninh quốc gia, rò rỉ bí mật nhà nước, lật đổ quyền lực nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc;

(3) Xúc phạm danh dự, lợi ích quốc gia, tấn công đảng, chính quyền;

(4) Kích động hận thù dân tộc, phân biệt chủng tộc, phá hoại đoàn kết dân tộc;

(5) Phá hoại mối quan hệ hữu nghị giữa các nước và khu vực;

(6) Vi phạm đạo đức truyền thống của dân tộc Trung Quốc, đạo đức xã hội, đạo đức lý luận và văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa;

(7) Phá hoại chính sách tôn giáo quốc gia, phát huy tà giáo, mê tín dị đoan phong kiến;

(8) Tung tin đồn thất thiệt, gây rối trật tự xã hội, phá hoại ổn định xã hội;

(9) Kích động, tổ chức, xúi giục các hoạt động khủng bố, tụ tập, hội họp trái pháp luật, diễu hành, biểu tình, tụ tập đông người nhằm phá rối trật tự xã hội;

(10) Truyền bá nội dung tục tĩu, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực, khủng bố hoặc xúi giục tội phạm;

(11) Xúc phạm, phỉ báng người khác, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác;

(12) Xâm phạm quyền chân dung, quyền tên, quyền danh tiếng, quyền riêng tư hoặc các quyền cá nhân khác của người khác;

(13) Sử dụng ngôn ngữ thiếu văn minh như chửi thề, lăng mạ, vu khống, đe dọa, chửi bới, v.v.;

(14) Hoạt động dưới danh nghĩa tổ chức dân sự bất hợp pháp;

(15) Xâm phạm quyền tác giả, quyền phổ biến mạng thông tin và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác;

(16) Chứa các nội dung khác bị pháp luật và quy định hành chính cấm.

Nếu người dùng không thể thực hiện và tuân thủ các quy định của thỏa thuận, Gftth Việt Nam có quyền hủy ủy quyền và đóng tài khoản của người dùng vi phạm thỏa thuận và có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý của các bên liên quan theo quy định của thỏa thuận. luật. Ngoài ra, Gftth Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý hợp đồng hoặc trách nhiệm pháp lý khác đối với người dùng vi phạm thỏa thuận sau khi thực hiện các biện pháp tương ứng. Gftth Việt Nam có quyền xử lý nội dung bất hợp pháp theo thỏa thuận này. Quyền này không cấu thành nghĩa vụ hoặc cam kết trên Gftth Việt Nam. Gftth Việt Nam không thể đảm bảo rằng các hoạt động bất hợp pháp sẽ được phát hiện kịp thời hoặc xử lý tương ứng.

VIII. Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Với sự phát triển kinh doanh của Gftth Việt Nam và để cung cấp cho bạn các dịch vụ tốt hơn, đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của "Chính sách quyền riêng tư" này và những sửa đổi đó là một phần của "Chính sách quyền riêng tư" này. Nếu những sửa đổi như vậy làm giảm đáng kể các quyền của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đặt thông báo nổi bật trong các thông báo phần mềm, trang web, v.v., gửi email cho bạn hoặc thông báo cho bạn trước khi sửa đổi có hiệu lực. Trong trường hợp này, nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi.

IX. Cách liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc đề xuất nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và cách chúng tôi xử lý thông tin của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng thông tin bên dưới.
Hotline: 08 18000 446 Hoặc Email: gftthvietnam@gftth.com.

CÔNG TY CP ĐTTM GFTTH VIỆT NAM